October Anniversaries

October 9: John & Juanita Moffitt

October 10: Bill & Diana Grose

October 12: Lars & Arlene Larson

October 14: Dan & Ronda Hansen

October 21: Al & Theresa Lennert

October 22: Dave & Rose Vega

October 27: Art & Donna Riggle

 

Comments are closed.